ვალუტის კურსები: 1 USD - 2.8714₾ | 1 EUR - 3.2191₾

სერვისები და ფასები

 

საფოსტო მისამართის სერვისი (მომსახურება არ ითვალისწინებს იურიდიული მისამართის სერვისს)

გთავაზობთ საფოსტო მისამართის სერვისს გზავნილებისა და ამანათების მისაღებად. აღნიშნული მომსახურება არ ითვალისწინებს იურიდიული მისამართის მინიჭების სერვისს. 

მისამართი

იურიდიული მისამართი

ფოსტის მიღება -გადამისამართება

მიღება

შეხვედრების ოთახები

თვიური გადასახადი (კვარტალური გადახდის შემთხვევაში)

თვიური გადასახადი (წლიური  გადახდის შემთხვევაში)

ბესიკის ბიზნეს ცენტრი, ბესიკის 4, (რუსთაველის გამზირთან), თბილისი.

არა

დიახ

დიახ

დიახ

39 ლარი / 12 ევრო

32,5 ლარი /10 ევრო

(2 თვე უფასოდ))

ვაჟა-ფშაველას გამზირი 27, საბურთალო, თბილისი.

არა

არა

არა

არა

   
 
აღნიშნულ ფასებში არ შედის დღგ (18%). გადახდა ხორციელდება ლარში.

გარანტიას გაძლევთ, რომ არ გადაიხდით არანაირ ფარულ საკომისიოს ან დეპოზიტს!
 
ვირტუალური ოფისი იურიდიული მისამართის სერვისით
 
კომპანიის სათაო ოფისის განთავსება თბილისში, საფოსტო და მიღების სერვისთან ერთად. ფოსტისა და ამანათების მიღების სერვისი. 

მისამართი

იურიდიული მისამართი

ფოსტის მიღება-გადამისამართება

მიღება 

შეხვედრების ოთახები

თვიური გადასახადი (კვარტალური გადახდის შემთხვევაში)

თვიური გადასახადი (წლიური გადახდის შემთხვევაში)

ბესიკის ბიზნეს ცენტრი, ბესიკის 4, რუსთაველის გამზირთან, თბილისი.

დიახ

დიახ

დიახ

დიახ

110 ლარი / 35 ევრო

90 ლარი / 29 ევრო
(2 თვე უფასოდ)

ვაჟა-ფშაველას გამზირი 27, საბურთალო, თბილისი.

დიახ

დიახ

არა

დიახ (ბესიკის ქუჩა)

68 ლარი / 22 ევრო

59 ლარი / 18 ევრო
(2 თვე უფასოდ)

 
აღნიშნულ ფასებში არ შედის დღგ (18%). გადახდა ხორციელდება ლარში.

გარანტიას გაძლევთ, რომ არ გადაიხდით არანაირ ფარულ საკომისიოს ან დეპოზიტს!
 
 
ვირტუალური ოფისი იურიდიული მისამართის, პირადი სატელეფონო ნომრისა და თანაშემწის სერვისით
 
ჩვენ გთავაზობთ პირად სატელეფონო ნომერს (+995 XXX XX XXX) თანაშემწით, კომპანიის იურიდიული მისამართით, ასევე მიღების, შეხვედრების ოთახების, ფოსტისა და ამანათების მიღების სერვისს. 
 

მისამართი

იურიდიული მისამართი

პირადი სატელეფონო ნომერი თანაშემწის სერვისით

ფოსტის მიღება- გადამისამართება

მიღება 

შეხვედრების ოთახები

თვიური გადასახადი (კვარტალური გადახდის შემთხვევაში)

თვიური გადასახადი (წლიური  გადახდის შემთხვევაში)

ბესიკის ბიზნეს ცენტრი, ბესიკის 4, (რუსთაველის გამზირთან), თბილისი.

დიახ

დიახ

დიახ

დიახ

დიახ

135 ლარი / 42 ევრო

110 ლარი / 35 ევრო
(2 თვე უფასოდ)

ვაჟა-ფშაველას გამზირი 27, საბურთალო, თბილისი.

დიახ

დიახ

დიახ

არა

დიახ (ბესიკის ქუჩა)

90 ლარი / 29 ევრო

75 GEL / 24 EUR
(2 თვე უფასოდ)

 
აღნიშნულ ფასებში არ შედის დღგ (18%). გადახდა ხორციელდება ლარში.

გარანტიას გაძლევთ, რომ არ გადაიხდით არანაირ ფარულ საკომისიოს ან დეპოზიტს!
 
გადახდის პირობები

გადახდა ხორციელდება წელიწადში 4-ჯერ, 3 თვის წინასწარი გადახდით.

12 თვის ერთიანად გადახდის შემთხვევაში მიიღებთ 10%-იან ფასდაკლებას!

მომსახურებების საფასურის გადახდა ხორციელდება 3 თვის წინასწარი გადახდით. ფასები მითითებულია  დღგ-ს გარეშე.

პირველადი გადახდა ხდება  ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემდეგი ანგარიშწორება კი 14 დღის ვადაში.
 
 
საბუღალტრო მომსახურება
 
ჩვენს კლიენტებს ვთავაზობთ  საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოებას, რომელიც მოიცავს კომპანიაში არსებული ფინანსური დოკუმენტაციის დამუშავებას, გადასახადების სწორ გამოანგარიშებას და შესაბამისი დეკლარაციებისდროულად წარდგენას საგადასახადო 
ორგანოებში მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით.
 
მცირე კომპანია, რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრირებული
 
ფასი 400 ლარი / თვეში
ეს მომსახურება გათვალისწინებულია მცირე კომპანიებისთვის, სადაც დასაქმებულთა რაოდენობა არ აღემატება 5 თანამშრომელს, ხოლო მისი საბანკო ტრანზაქციების ოდენობა არ აღემატება საშუალოდ 100 ტრანზაქციას.
 
დღგ-ს გადამხდელი მცირე კომპანია

ფასი 500 ლარი / თვეში
ეს მომსახურება გათვალისწინებულია დღგ-ს გადამხდელი მცირე კომპანიებისთვის, სადაც დასაქმებულთა რაოდენობა არ აღემატება 5 თანამშრომელს, ხოლო მისი საბანკო ტრანზაქციების ოდენობა არ აღემატება საშუალოდ 100 ტრანზაქციას.
 

საშუალო სიდიდის კომპანია

საბუღალტრო მომსახურების თანხა განისაზღვრება საშუალოდ 800 ლარით/თვეში, ხოლო დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შემთხვევაში, ფასი შეადგენს საშუალოდ1000 ლარს. 
საშუალო სიდიდის კომპანია, რომელიც არ არის რეგისტრირებული დღგ-ს გადამხდელად და თანამშრომელთა რაოდენობა შეადგენს 5-20 ადამიანს. კომპანიის საქმიანობა შეიძლება მოიცავდეს იმპორტ-ექსპორტს, მომსახურებასა ან რეალიზაციას. საბუღალტრო მომსახურება მოიცავს ასევე შემდეგი ხარჯების აღრიცხვა/კონტროლს: კომპანიის მიერ ავტომობილებით სარგებლობა, შენობა-ნაგებობესა და პარკირების ქირავნობა, სამივლინებო ხარჯები და აშ.
 
მსხვილი კომპანია

ფასი 1500 ლარიდან
მსხვილი კომპანიისთვის საბუღალტრო მომსახურების თანხა დამოკიდებულია შეთანხმებასა და სამუშაოს მოცულობაზე.
 
 გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებით გათვალისწინებულია შემდეგ სერვისებს:

შემოსავლების სამსახურთან დაკავშირებული ყველა პროცედურის მართვა
 
ყოველთვიური საშემოსავლო დეკლარაცია ( დღგ-ს გადამხდელთათვის)
 
ხარჯების მართვა და საბანკო სისტემასთან დაკავშირებული პროცედურების მართვა
 
საქმიანი მივლინებებისა და წარმომადგენლობითი ხარჯების აღრიცხვა/კონტროლი
 
საბუღალტრო მომსახურება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა შესაბამის ორგანოში.
 
შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა/მართვა და აშ.
 

ფოსტის სკანირების სერვისი
 
გთავაზობთ შემოსული ფოსტის სკანირების მომსახურებას.  აღნიშნულ ფასებში არ შედის დღგ-ს 18%.

5 გვერდზე ნაკლების შემთხვევაში-0 ლარი

5 გვერდზე მეტი-4 ლარი/1 გვერდი (თვეში)
 
 
მოკლე ტექსტური შეტყობინებები კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად
 
ჩვენი მომსახურების ფარგლებში,  შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია თქვენს პირად სატელეფონო ნომერზე  ელ. ფოსტის, შემოსული შეტყობინებებისა და ახალი ინვოისების შესახებ მოკლე ტექსტური შეტყობინების (SMS) სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში. ფასი: 0 ლარი-1 SMS. 
 
დამატებითი მომსახურების სარგებლობის შემთხვევაში, ფასი შეიძლება შეიცვალოს. 
საფოსტო გზავნილების საფასური
 
ჩვენი კლიენტების საფოსტო გზავნილების გადაგზავნა  შესაძლებელია საქართველოს ფოსტის, DHL, FedEX ან ადგილობრივი საკურიერო მომსახურების საშუალებით. ფოსტის მიღება შესაძლებელია ნებისმიერ სამუშაო დღეს. აღნიშნულ ფასებში არ შედის დღგ-ს 18%!
 
     A4 ზომის გზავნილებით მომსახურების საფასური: 10 ლარი, ხოლო A4-ზე მეტი მაგრამ A5-ზე ნაკლები ზომის გზავნილების ფასი - 20 ლარი
 
A4-ზე მეტი ზომის გზავნილების მომსახურების ფასი განისაზღვრება შეკვეთის მიხედვით 

2,5 კგ-ზე ნაკლები წონის ამანათით მომსახურების საფასური (სტანდარტული ზომები ზოგადი პირობებისა და ვადების შესაბამისად) - 20 ლარი

2,5 კგ-დან 5 კგ-მდე წონის ამანათებით მომსახურების საფასური(სტანდარტული ზომები ზოგადი პირობებისა და ვადების შესაბამისად)  - 30 ლარი

+ გადაგზავნის საფასური საქართველოს ფოსტის მიერ დადგენილი ფასების შესაბამისად. 

აღნიშნულ ფასებში არ შედის დღგ-ს 18%. გადახდა ხორციელდება ლარში.
 
 
 
 

კომპანიის პრემიუმ-საიტი
შეგიძლიათ ეწვიოთ
კვირაში 7 დღე

Besiki 4
Tbilisi, Georgia

  (+995) 558 800 007
ან     0800 000 020

PREMIUM SITE FOR COMPANIES
YOU CAN VISIT
7 DAYS IN THE WEEK

Besiki Business Center, Besiki 4
Tbilisi, Georgia

  (+995) 558 800 007
Positive SSL