ვალუტის კურსები: 1 USD - 2.9626₾ | 1 EUR - 3.2657₾

უცხოური კომპანიის ფილიალის დაარსება თბილისში, საქართველოში

ჩვენ დაგეხმარებით საქართველოში უცხოური კომპანიის ფილიალის დარეგისტრირებასა და დაარსებისთვის საჭირო ქმედებების განხორციელებაში.

კერძოდ, გთავაზობთ  ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას, სანოტარო მომსახურებასა და რეგისტრირებული ოფისით მომსახურების სერვისს. აღნიშნული სერვისის საწყისი ფასი - 1500 ლარიდან, რომელშიც შედის  იურიდიული და სანოტარო მომსახურების მოსაკრებელი.

აღნიშნული სერვისი არის უფრო შეღავათიანი, სწრაფი და ეფექტური ქმედება შვილობილ კომპანიის დაარსებასთან შედარებით.

რა არის ფილიალი?

საწარმოს ორგანიზაციული ერთეული- რომელიც არის საზღვრებს გარეთ საქმიანი აქტიურობის განსაკუთრებული სახე (მაგალითად პოლონური, ინგლისური, გერმანული ან სხვა კომპანია). ვინაიდან ეს მხოლოდ ფილიალია, მას არ გააჩნია იურიდიული სტატუსი და სასამართლოში წარმომადგენლობის უფლება. ყველა ქმედება ხორციელდება საერთაშორისო სამართალზე დაყრდნობით. ფილიალს ხელმძღვანელობს ფილიალის მმართველი. ფილიალის დაარსება ხორციელდება სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის გზით..

 

რა მომსახურებებს ითვალისწინებს ფილიალის დაარსების სერვისი?

ფილიალის დაარსებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება. ყველანაირი საჭირო ინფორმაციის დამუშავება და განცხადების წარდგენა იუსტიციის სახლში.

+

სავაჭრო ლიცენზიის მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტებისა და დანართების მომზადება და წარდგენა შესაბამის სახელმწიფო ორგანოში.

+

იუსტიციის სახლში წარსადგენად ყველა საჭირო დოკუმენტების მომზადება

+

სანოტარო მომსახურების საფასური

+

მენეჯმენტის საფასური

+

იუსტიციის სახლში გადასახდელი თანხა

+

სამეწარმეო რეესტრი

+

ამონაწერის საფასური

+

სახელმწიფო დაწესებულებებში წარმომადგენლობა მინდობილობის საფუძველზე

 

ფასების სია

1500 ლარი + დღგ 18%

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მომსახურების საფასური შესაძლებელია შეიცვალოს. ამასთანავე, ფასი არ ითვალისწინებს ვირტუალური ოფისით მომსახურებას და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგამანის საფასურს.

 

ფილიალის სამართლებრივი ფორმა

ფილიალის შექმნის სამართლებრივი ფორმა შესაძლებელია იყოს შეზრუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. ფილიალის სამართლებრივი ფორმა დამოკიდებულია ძირითადი კომპანიის სამართლებრივ ფორმაზე.

 

ვირტუალური ოფისი ფილიალისთვის თბილისში

ფილიალის სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციისთვის აუცილებლად საჭიროა ფილიალის რეგისტრაციის ადგილი საქართველოში. დაწვრილებითი ინფორმაცია რეგისტრაციის ადგილით მომსახურებასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებ.გვერდზე.

კომპანიის პრემიუმ-საიტი
შეგიძლიათ ეწვიოთ
კვირაში 7 დღე

Besiki 4
Tbilisi, Georgia

  (+995) 558 800 007
ან     0800 000 020

PREMIUM SITE FOR COMPANIES
YOU CAN VISIT
7 DAYS IN THE WEEK

Besiki Business Center, Besiki 4
Tbilisi, Georgia

  (+995) 558 800 007
Positive SSL